českyenglish

Příběh úvodní skladby

sound wave Istock koupené zmenšené

 

Vše kolem nás vibruje a vytváří píseň života.

Jsou vibrace, které jsou lidské uši schopny rozeznat. Patří mezi ně 1378 různých tónů ve spektru od 16 do 25.000 Hertzů. Ovšem mnohé melodie leží mimo oblast slyšitelného spektra, jelikož naše omezené smysly je nedokáží zachytit. Takové rozkvétající poupě růže například po zesílení emituje zvuk velmi podobný zvuku varhan. I rotující planety produkují nám neslyšitelné vesmírné tóny skrze magnetosférické vlny.

Působí na nás nejen slyšitelné zvuky, ale i ty neslyšitelné, elektromagnetická pole živých bytostí i neživých věcí. Nejsilněji však působí myšlenky, kterým jejich autor hluboce věří. Takové myšlenky totiž vytvářejí tak mohutné, měřitelné elektromagnetické pole, které je silnější až 5000 krát než elektromagnetické pole lidského mozku. Nestačí totiž vědět a chtít, musí se věřit tomu, co si přejeme, a gigantickou rezonancí si takový žádoucí stav přivoláme do života.

Dnešní svět je silně disharmonický. Vůbec nedokážeme domyslet, co všechno je vnější „disharmonií“ disharmonizováno i v nás samých. Co vše nám bere dech, energii, radost a chuť žít naplno.

Každý z nás se zrodil v těle ženy, plavali jsme si 9 měsíců v bezpečí jejího lůna, byli jsme chráněni před okolním chaosem a vnímali jsme uklidňující tlukot matčina srdce. Koncert ticha, který nás nabíjel energií a nadějí. Každé vnitřní dítě je hravé, usměvavé, bezstarostné a nádherné, než ho vnější svět pohltí do svého zmatku.

Disharmonické programy a hrozby okolního světa do našich buněk programují strach a ten vyvolává řetěz negativních, destruktivních emocí.

Není jiné cesty než se vědomě přeprogramovat. A svojí silou dobré myšlenky a víry v ní přeprogramovat i svoje okolí.

Co vlastně potřebujeme ke štěstí a harmonii? Není to jen obyčejné objetí? Jen tak ležet se svým partnerem a užívat si přítomný okamžik a blízkost? Poslouchat šumění stromů? Pohled na zahradu rozkvetlých květin nebo na hrající si koťata? Postavit si hrad z písku a nepřemýšlet nad tím, že přijde příliv? Úsměv?

Naše tělo je asi 80% voda a ta vede zvuk 3x lépe než vzduch. Posloucháme mnohem víc tělem, než si dokážeme představit.

Staňme se nyní jedním velkým uchem, vykoupejme každou buňku našeho těla v hudbě, která nese léčivé poselství.

Nechť každá buňka našeho těla zpívá, tančí, vibruje a emituje tuto myšlenku:

CHCI ŽÍT V HARMONII, ZLU STAVÍM ZEĎ.

DO MÉHO SVĚTA HO NEPUSTÍM.

MOJE MYŠLENKY A ČINY OVLÁDÁ TOUHA PO MÍRU, RESPEKT K ČLOVĚKU, ÚCTA K ŽIVÝM TVORŮM A VDĚČNOST ZA DAR ŽIVOTA, KTERÝ MI BYL DÁN.

OKOLNÍ SVĚT A BYTOSTI V NĚM NAPLŇUJE SOULAD A ÚSILÍ TENTO SOULAD ZACHOVAT.

VŠICHNI JEDNAJÍ TAK, ABY ZLO V JEJICH ŽIVOTĚ NEDOSTALO PROSTOR SE ROZVÍJET.

VĚŘÍM A VĚDOMĚ VYTVÁŘÍM HARMONICKÝ SVĚT.

OBJEVUJI V SOBĚ ZNOVU SVÉ VNITŘNÍ ŠŤASTNÉ DÍTĚ.

 © 2015 Kateřina Konrádová