českyenglish

Rozhovor s Varhanem Orchestrovičem Bauerem na konferenci o léčivých účincích hudby

Kateřina a Varhan na výšku pro web

 

Účinky zvukových vln na živé organismy

Zvukové vlny, světlo, vibrace a jiné frekvence jsou základem existence veškeré reality. Možná úplně nerozumíme všemu a nedokážeme to vědecky vysvětlit, ale chápeme, že všechny frekvence působí fyzikální a chemickou odezvu v našem těle a mozku.

 

Každá živá i neživá věc stále vibruje a produkuje frekvence. Tyto vibrace jsou měřitelné a jednotkou frekvence je Hertz (zkratka Hz). Hertz byl pojmenován po Heinrichovi Rudolfovi Hertzovi, který první prokázal v roce 1886, že existují elektromagnetické vlny.

 

Když zazpíváme nebo zahrajeme oktávu, každý tón DO RE MI FA SO LA SI DO má svojí frekvenci. Například, když zahrajete c1 uprostřed klavíru, tato nota má frekvenci 261.63Hz, což znamená, že její vlna vibruje 261.63 krát za sekundu. c2 o oktávu výše má frekvenci 2x vyšší, je to 523.25Hz. To platí o všech tónech na klavíru, o oktávu níže 2x nižší frekvence, o oktávu výše 2x vyšší frekvence.

 

Možná nevíte o tom, že zvuková vlna na určité frekvenci může být použita destruktivním způsobem. Například časopis the Guardian z 25. září 2005 informoval o tom, že protestující dav byl rozehnán sonickým dělem ultrazvukovými frekvencemi. Komsomolskaya Pravda z 27. srpna 1991 psala o tom, že v 50 letech 19. století Rusové začali používat přístroj s názvem Lida Machine, který produkoval nízké frekvence ve třídách s mentálně retardovanými studenty, aby je dostal pod kontrolu.

Možná jste četli o zařízení HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), který má studovat ionosféru a údajně ovlivňovat počasí, jelikož a vysílá do zemské ionosféry frekvence, které narušují přirozené frekvence zemské ionosféry. Možná jste slyšeli o oblastech, kde lidé slyší zvláštní zvuky o nízkých frekvencích, které jim způsobují nepříjemné pocity, bolesti hlavy a vedou je k tomu, že prodávají své domy a stěhují se jinam. HAARP je obviňován z toho, že údajně působí zemětřesení a tsunami. Také D.U.M.B.´s (Deep Underground Military Bases) jsou obviňovány z narušování magnetického pole Země. Od roku 2011 narůstá po celém světě počet masových úhynů zvířat. Jedná se o stovky masových úmrtí ročně, které si nikdo nedovede vysvětlit. Tyto události jsou připisovány radioaktivním únikům, chemikáliím z herbicidů a pesticidů nebo nepřirozeným narušování elektromagnetického pole Země. 

Kolem těchto věcí se vedou nekonečné diskuse, nicméně nikdo nepochybuje o tom, že jsou zvukové vlny, které působí na živé organismy velmi destruktivně.

 

Může zvuková frekvence levitovat kapku vody? Ano. Zde je důkaz.

levitace kapky vody zvukem

 

Slyšeli jste o tom, že zvuková vlna může levitovat kameny? Jedním takovým záhadným příkladem je Coral Castle, který postavil pouze za pomocí AC current generátoru a ručních nástrojů v roce 1923 Edward Leedskalnin, aby získal zpět srdce Agnes Scuffs, která ho opustila noc před svatbou. 

 

Coral castle

 

Nejprve nalezl vždy rezonanční frekvenci kamene, kterým chtěl pohnout, a využil piezoelektrický efekt, který kameny mají. Dokázal tak pohnout kameny, které vážily i 58 tun. Stavěl jen v noci a sám a jeho metody zůstaly ostatním tajemstvím. Dokonce ani Albert Einstein je nedokázal vysvětlit. Edward Leedskalnin tvrdil, že jediný nástroj, který k přemísťování kamenů používal, byl „perpetum mobile držák“. Toto zařízení si chtěl nechat patentovat, ale byl opakovaně odmítnut patentovým úřadem a psaná dokumentace k tomuto zařízení se pochopitelně ztratila. Zařízení, které popisoval se nápadně podobalo něčemu, co používal jiný šílený vědec před ním John Worrell Keely (1837 – 1898). Keely vytvořil stovky různých přístrojů založené na tzv. sympatetických vibracích, které měly získávat energii z vody a vzduchu, levitovat a přemísťovat pevné předměty a dokonce je i zcela desintegrovat.

 

john-keely

 

Jelikož internet je plný spekulací na tato témata, nedoporučuji brát internet jako zdroj spolehlivých faktů, ale přečtěte si raději knihy autorů Dameon Michael Kellner, Eileen Day McKusick, Randall McClellan Ph.D., Joshua Leeds, Mitchell L. Gaynor, M.D. a jiných vzdělaných autorů, kteří se těmito tématy zabývají seriózně.

 

Keelyho workshopy a demonstrace byly velmi populární a psaly o nich noviny po celém světě. Jeho práce znali i Nicola Tesla a Thomas Edison. Keely popsal a demonstroval tzv. sílu „vril“ , která je něčím jako prana, chi, životní síla, ale je aktivovaná zvukem a vibrací. Přístroje, které Keely používal, byl schopen obsluhovat jen on sám, takže nikdy nebyly uvedeny do komerční výroby. Většina se ztratila i s jejich popisem. V současné době expert na Keelyho práci Dale Pond reprodukoval několik jeho přístrojů v institutu SVPvril v Coloradu (www.svpvril.com)

 

Altea1.JPG

  

Profesor Mnichovského technického institutu W.O. Schumann (1888 – 1974) a zároveň člen Vril Society je zřejmě nejvíce známý tím, že objevil vibrační rezonanci Země, známou jako Schumanova zemská resonance. Německý vědec W. O. Schumann vlny předpověděl v roce 1952 a pak je i doložil v roce 1957. Už v roce 1889 Nikola Tesla publikoval články o zemské magnetické rezonanci a předpokládal, že je někde kolem 8Hz. Jenže Tesla byl ve své době veřejně zdiskreditován a nikdo z vědecké obce mu nevěnoval pozornost.

 

waves iStock_000037710508_Large pro web

 

Schumannova rezonance (SR) je frekvence, ve které kmitá elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou. Tento prostor rezonuje stejně jako ladička a elektromagnetické vlny v něm vyvolávají blesky. Často se těmto frekvencím říká „tlukot srdce planety“. Poprvé byly tyto rezonance zaznamenány při atomových testech. Jde o nejdelší elektromagnetické vlny registrované na Zemi. V Schumannově době se vědci domnívali, že tyto vlny nemohou proniknout slupkou obklopující planetu až do kosmického prostoru. Ale je tomu tak. Základní hodnota SR je 7,83 Hz. Nejúžasnější na celé věci je, že základní rezonance planety Země odpovídá frekvenci lidského mozku, když se nachází mezi frekvencemi na úrovni theta a alfa.

Schumannova rezonance je často označována za „ladičku života“. Vědci se domnívají, že se jedná o velmi důležitou, trvalou elektromagnetickou vlnu, která funguje jako frekvence, ovlivňující biologické oscilátory v mozku savců.

 

Schumann resonance

 

Dr. Wolfgang Ludwig zjistil, že na to, aby byl člověk v harmonii, potřebuje být v souladu s Schumannovou frekvencí.

Laboratorní testy ukázaly, že když jsou živé buňky vystavené působení SR, ochraňuje je to před škodlivými elektromagnetickými frekvencemi a snižuje to absorbci škodlivých chemikálií. Poslech frekvence 7,83 Hz zvyšuje imunitu před iritujícími vlivy vnějšího prostředí.

Hlavní způsoby, jak se na tuto frekvenci naladit jsou meditace, relaxace a kontakt s delfíny.  

V Schumannově frekvenci také zní posvátná indická slabika Óm, která se vyskytuje ve všech mantrách. 

Lewis B. Hainsworth byl jedním z prvních, kdo hovořili o tom, že lidské zdraví je spojené s geofyzickými parametry, což se děje prostřednictvím SR. 

Podle některých výzkumů se průměrná Schumannova frekvence postupně zvyšuje od roku 1987. Planetární (resp. i vesmírný) energetický posun jako by předznamenal transformaci lidského vědomí, která od té doby sílí.

V souvislosti se zvyšující se SR můžeme pociťovat:

  • Migrény, vyčerpání

  • Elektrický náboj v končetinách a páteři

  • Křeče ve svalech

  • Symptomy podobné chřipce

  • Živé sny

Člověk je citlivější na jakékoli zvukové i elektromagnetické vlny, čím více má v sobě toxických kovů. Tuto souvislost pozorujeme při analýzách toxického prostředí v těle v našich naturopatických poradnách již několik let. Bohužel také nepřirozená elektrická a elektromagnetická pole, která nás obklopují, narušují náš mozek, který pak se zemskou rezonancí nerezonuje.

Výkyvy magnetického pole Země můžete sledovat zde:

https://www.heartmath.org/gci/

 

Všechny planety mají své elektromagnetické vibrace, které znějí jako píseň. Mnohé tyto frekvence jsou nám neslyšitelné. NASA zaznamenala zvuky planet, můžete si je poslechnout zde na tomto videu.

 NASA space sounds zvuky planet

Napříč celou svojí prací se Keely zmiňoval o Otci Akustiky Ernstovi Chladni (1756 – 1827). Je velmi známý tím, že studoval vliv zvukových vibrací (různých vlnových délek) na hmotu, kterou představoval písek na plechové destičce. Písek vytváří obrazce známé nyní jako Chladni Figures a celá věda se jmenuje cymatika. Podívejte se na vynikající demonstraci cymatiky na následujícím videu.

 

 Cymatika

 

Nejznámějším výzkumníkem v oblasti krystalické mřížky vody a vlivu zvuku a myšlenky na krystalickou mřížku vody (a tím pádem i na lidský organismus, jelikož jsme 80% voda) je nepochybně vědec Masaru Emoto (65).

 

Masaru-Emoto

 

Narodil se v Jokohamě, kde i studoval na tamní městské univerzitě mezinárodní vztahy. V roce 1992 získal na Open International University (v Colombu na Srí Lance) doktorát z oboru alternativní medicíny.

Nyní vede I.H.M. General Research Institute a je čestným prezidentem mezinárodní nadace Voda pro život (International Water for Life Foundation).

Masaru Emoto se zabývá výzkumem vlivu vody na léčbu onemocnění. Vychází z teorie, že voda je přenašečem vibrací a nositelkou informací a energie. Voda má paměť. V této oblasti je jedním z nejznámějších specialistů na světě. Se svojí ženou Kazuko vydal knižně několik sbírek fotografií vodních krystalů a výsledků jejich výzkumů. Publikoval bestsellery jako:  Zázračná voda, Zázračná moc vody, Léčivá síla vody, Skutečná síla vody, Voda a léčivá síla modlitby.

 

knihy Masaru Emoto

 

Vzorce ledu (nebo vodní krystaly) získané Dr. Masaru Emoto byly pořízeny pod zvětšením 100-200krát, kdy mikroskopické zorné pole mělo kolem 200-100µm. Mají shodnou symetrii a velikost. Další vědci pak ověřovali práci Masaru Emoto a zjistili, že voda zmražená ve statickém magnetickém poli vykazovala zřetelné vzory ledových krystalů, které směřovaly v pravých úhlech do magnetického pole. Voda skutečně tvoří krystaly podle toho, jaké k tomu má podmínky, jaké vlivy na ní působí. Voda se chová jako kapalný magnetofon a dokáže přijímat, ukládat a předávat elektromagnetické vibrace.

Molekuly vody mají kladný a záporný tón a chovají se jako magnety. Připojují se k sousedním molekulám a vytvářejí shluky. Ty jsou pak citlivé na vibrace. To dává vodě schopnost skladovat informace. To je i princip, na kterém nepochybně funguje homeopatie. Substance se tolikrát zředí, že v ní nakonec nezbude prakticky žádná původní molekula, ale má stále účinek. Homeopatie funguje díky schopnosti shluku ukládat informace. Každá substance a látka má individuální vibrační vzorec, který je tak trochu jako energetický modrotisk. Když se provede homeopatický proces ředění a protřepání, vibrační vzorec léku se uzavře do shlukovitého nosiče struktury vody. Když se užije takto homeopaticky připravený lék, shlukovitá struktura se přenese do těla a to reaguje na vibrační vzorec původní substance, z které byl lék vyroben. Tento fenomén byl objeven Jaquesem Benvistem ve Francii na konci 80. Let a potvrdili ho výzkumníci na pěti různých univerzitách.

Každá informace, kterou voda absorbuje, vytváří jiné originální shluky molekul vody.

Masaru Emoto dokázal, že působením na vodu ať už hlasem, zvuky přírody a okolí nebo hudbou, lze změnit zcela krystalickou mřížku vody. Nejkrásnější krystaly pak nafotil pod vlivem slov „láska a vděčnost“.

Voda přenáší přirozené vibrace a tudíž na její krystalickou mřížku má vliv to, jestli na ní působí rezonance pozitivní nebo negativní. I my jsme 80% voda na naše zdraví a pocit duševní pohody má vliv, jak s námi mluví lidé, se kterými přicházíme do kontaktu a jakým zvukům svého okolí jsme vystaveni.

Na krystalickou mřížku vody má také vliv její úprava, přidané látky (např.chlor), nečistoty (např. těžké kovy a chemikálie), ozáření vody proti bakteriím, zda je voda přirozeně vystavena slunečnímu svitu, zda je vystavena elektrosmogu apod… Voda je citlivá na vibrační vtisk a bohužel dokáže také přijmout vzorce znečištění prostředí a chemikálií, se kterými přijde do styku.

Ikdyž se voda vyčistí mechanicky a desinfikuje, shlukovitá struktura vody se čištěním vůbec nezmění a pořád přenáší vibrační vzorce toxinů a chemikálií.

Takto vypadá běžně voda z kohoutku, netvoří krystaly:

 

voda z kohoutku

 

Takto vypadá voda, která byla vystavena slovu láska:

 

krystal lásky.JPG

 

Masaru Emoto dokázal, že krystaly netvoří voda:

-        Kohoutková

-        Vystavená působení mobilního telefonu

-        Vystavená vlivu počítače

-        Vystavená vlivu televizoru

-        Vystavená hudbě jako je heavy-metal, metal, punk…

-        Voda ohřátá v mikrovlnné troubě

Krystaly tvoří pokřivené voda:

-        Na kterou se křičelo a nadávalo se jí

-        Která byla v přítomnosti člověka, který hlasitě vyjadřuje smutek

-        Která slyší velmi negativní a agresívní slova

-        Která je vystavena příkazům

-        Voda vystavená zvukům heavy-metalové hudby

-        Aj…

Pokusy bylo dokázáno, že voda nejenom slyší, ale i vidí, cítí, vynímá emoce a myšlenky a elektromagnetické a elektrické impulzy.

Pokud Vás zajímá více, jak se to děje, poslechněte si mojí přednášku o vodě z června 2015.

 

přednáška o vodě

 

V knize The Science behind Reiki od Tamisha Sabrina je popisováno, že již v 80. letech 19. století Dr. Robert Becker a Dr. John Zimmerman studovali mozkové frekvence během reiki sezení. Přišli na to, že při cílené reiki meditaci a terapii se terapeutovy a klientovy frekvence dostaly do rezonance a začaly rezonovat se zemskou magnetickou rezonancí. Během těchto chvil bylo změřeno, že biomagnetické pole terapeutových rukou bylo až 1000x silnější než obvykle.

 

Jelikož pracujeme v naší poradně s hi-tech biorezonancemi, naučila jsem se díky tomu formulovat pouze pozitivní myšlenky, přání a žádoucí stav, jelikož přístroj je nastavený pouze na kladně formulované myšlenky. Totiž všechny myšlenky a emoce, které do svého okolí vysíláme, nám přinesou jenom to, s čím rezonujeme. A automaticky od sebe jakoby odháníme ostatní myšlenkové frekvence, nesouzníme s nimi. Terapeut, který pracuje s klientem a nemá zájem mu pomoci, absolutně nerezonuje s myšlenkou a přáním uzdravení. Stejně tak, pokud klient přijde za terapeutem a je nerozhodný, věci nechápe, nemá snahu svůj problém přesně rozklíčovat a sám podniknout kroky k uzdravení, není mu pomoci, ani kdyby terapeut sebevíc chtěl.

Stejně jako je tomu v případě reiki sezení, pokud klient chce poradit a terapeut chce pomoct, energie, které vysílají jeho ruce, jsou pak mnohonásobně zesíleny.

 

To samé platí o hudbě. Pokud je její poselství negativní, přenáší se na každého, kdo je takové hudbě vystaven. Pokud je do hudby vložena myšlenka pozitivní a posluchač se na ní naladí, začne s ní mocně rezonovat a její účinek se mnohonásobně zesílí, pokud si tuto myšlenku navíc posluchač přeje vysílat do svého okolí. Naše přání jsou velmi mocná. Mocnější než cokoli jiného. Musíme jim ale věřit. Musíme si přát srdcem a nepochybovat.

 

První a zásadní způsob, jakým může hudba léčit mysl i tělo, je tedy myšlenkou a přáním, které při jejím komponování a nahrávání byly do ní vloženy.

Druhý zásadní způsob je jakým způsobem je hudba komponována.

 

Rolí skladatele hudby, která může léčit, je pěstovat a kultivovat vnitřní klid a mír, schopnost soucitu a pocitu hluboké duchovnosti – vytvářet pozitivní vibrace – a nechat je, zakódované do příjemně melodické hudby, působit na své publikum. Vnitřní struktura hudby má sama o sobě duchovní efekt, který nedokážeme vyvolat vědomě.
Pravděpodobně jen málo lidí ví, že v l6. století se odehrálo něco, co mělo zásadní vliv na léčivý potenciál hudby. Belgický sbormistr Adrian Willaert přeorganizoval do té doby používaný systém přirozeného ladění na systém pravidelný (stupnice je rozdělena na dvanáct stejných intervalů), kterému se říká „temperované ladění“ . Willaert tímto kompromisem zbavil většinu hudby schopnosti léčit. Od těch dob se západní hudba vyvíjela jiným než léčivým směrem, pryč od tónů a melodií, které např. používal k léčení Pythagoras. Díky tomuto posunu k pravidelnému ladění začala postupně převládat harmonie nad melodií, západní hudba ztratila „srdce“ a léčivé síly se vypařily. (To ale není např. případ klasické indické hudby, ve které harmonie neexistuje. Rága znamená „čistá hudba která povznáší duši“ ).
Naše těla potají touží po zvukové koupeli čisté hudby s důrazem na melodii a tón. Základem je pomalu plynoucí, nerytmická hudba s mnoha harmonickými tóny a dlouhými pomlkami. Jako by tuto hudbu vysílala nějaká nebeská rozhlasová stanice. Smyslem takové hudby je přeladit posluchače a co nejrychleji spoutat jeho myšlení a hudební očekávání. Léčivá hudba uvádí posluchače do stavu hluboké relaxace a pomáhá mu vyvolat meditativní nebo i duchovní zážitky. Hudba je dokonalý most mezi naším tělem a naším vědomím, otevírá srdce a učí nás naslouchat jakoby celým člověkem, objevuje náš vnitřní hlas vědomí.  

 

Pevně doufám, že naše Léčivá poselství hudby rozezní Vaše těla tím správným harmonizujícím způsobem, který přispěje k Vašemu zdraví a duševní a emocionální pohodě.


© 2015 Kateřina Konrádová